>

Motto szkoły

"SEMPER IN ALTUM"  - "ZAWSZE WZWYŻ"

NACZELNY CEL WYCHOWANIA

Wykreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone te właściwości i dyspozycje, które: składają się na kulturę ogólną; pozwalają zrozumieć otaczający go świat i znaleźć w nim swoje własne, dobre miejsce; pomagają w rozpoznawaniu świata wartości; pomagają budować własny, trwały światopogląd, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej; dają poczucie więzi z tradycją i historią własnego narodu

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18@elblag.eu

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu